«تحلیل محتوای مقالات فصلنامه راهبرد»
مروری بر مقاله

«تحلیل محتوای مقالات فصلنامه راهبرد»

راهبرد قضایی برای سیاست‌گذاری مطلوب در حوزه فضای مجازی

راهبرد قضایی برای سیاست‌گذاری مطلوب در حوزه فضای مجازی

یکی از عرصه‌های عمومی که امروزه جوامع را تحت‌تاثیر خود قرار داده، عرصه فضای مجازی است. از آنجا که عرصه فضای مجازی یکی از عرصه‌های عمومی است، نادیده گرفتن آن از سوی دولت‌ها منجر به تضییع حقوق مشترک و عامه انسان‌ها محسوب می‌شود و بنابراین دولت‌ها موظف به سیاست‌گذاری، اجرا و ارزیابی در این خصوص هستند.
سیاست گذاری اینترنت اشیا (IoT)

سیاست گذاری اینترنت اشیا (IoT)

آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها