نام اثر: ظرفیت‌شناسی اقتصادی-تجاری دولت جدید لبنان برای همکاری با ایران در دوران تحریم
موضوع : غرب‌آسیاوشمال‌آفریقا
زیرگروه موضوع: تولیدات
نام تدوین گر: حسین فضلعلی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
نوع جلد: کاغذی
قطع: رحلی
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک: