تبیین «اقتصاد اسلامی» و معادل یا تعبیر امروزی آن یعنی «اقتصاد مقاومتی و ترسیم چش مانداز پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی» نیازمند فعالیت عمیق پژوهشی و درک شرایط حاضر است. بر این اساس «گروه اقتصادی و امور زیربنایی پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام» با درک این وضعیت، ضمن راه اندازی کمیته‌های تخصصی در حوزه پول و بانک، صنعت، کشاورزی، مسکن، انرژی، تجارت خارجی و رفاه عمومی سعی دارد، پس از شناخت دقیق پدید ههای نوظهور در این عرصه ها، ساختار‌های اقتصادی کشور را از منظر مبانی اقتصادی اسلام و اقتصاد مقاومتی بازطراحی کند.
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۲
راهبرد ایرانی 15/ امنیت غذایی در گرو توسعه کشاورزی

تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۵
راهبرد ایرانی 14/ صنعت خودرو و بازار پرنوسان آن

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۹
راهبرد ایرانی 11/ صادرات گاز ایران، ظرفیت ها و تهدیدات

تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۰
راهبرد ایرانی 9/ کمک‌های معیشتی زیر ذره‌بین کارشناسی

تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵
راهبرد ایرانی 6/ چالش های نظام ارزی

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۵
راهبرد ایرانی ۲/ اوراق قرضه دولتی

بیشتر
کتاب و نشریات
بیشتر
فروش اوراق قرضه دولتی؛ نجات اقتصادی یا افزایش بدهی و تورم فروش اوراق قرضه دولتی؛ نجات اقتصادی یا افزایش بدهی و تورم
فروش اوراق قرضه دولتی؛ نجات اقتصادی یا افزایش بدهی و تورم فروش اوراق قرضه دولتی؛ نجات اقتصادی یا افزایش بدهی و تورم
شبکه ارتباط نخبگانی