نام اثر: برنامه آمریکا برای قطع نفوذ ایران در صنعت برق عراق؛ اقداماتی برای مقابله
موضوع : اقتصادی
زیرگروه موضوع: تولیدات
نام تدوین گر: حسین فضلعلی
تاریخ انتشار:
نوع جلد: کاغذی
قطع: رحلی
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک: