نام اثر: تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها در اقتصاد ایران؛ عوامل و راهکارها (با تأ کید بر اشتغالزایی و امنیت غذایی)
موضوع : اقتصادی
زیرگروه موضوع: تولیدات
نام تدوین گر: حسین فضلعلی
تاریخ انتشار:
نوع جلد: کاغذی
قطع: رحلی
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک: