نام اثر: پیشنهاد خرید برق بهره وری شده از محل اعتبار بند «د» تبصره 6 لایحه بودجه 98
موضوع : اقتصادی
زیرگروه موضوع: تولیدات
نام تدوین گر: حسین فضلعلی
تاریخ انتشار:
نوع جلد: کاغذی
قطع: رحلی
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک: