نام اثر: تنظیم سازوکار برای اخذ مالیات بر عایدیِ سرمایه در بازارهای موازی تولید
موضوع : اقتصادی
زیرگروه موضوع: تولیدات
نام تدوین گر: حسین فضلعلی
تاریخ انتشار:
نوع جلد: کاغذی
قطع: رحلی
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک: