نام اثر: تحلیل راهبردی تصمیم آمریکا برای خروج نظامی از سوریه
موضوع : غرب‌آسیاوشمال‌آفریقا
زیرگروه موضوع: تولیدات
نام تدوین گر: حسین فضلعلی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
نوع جلد: کاغذی
قطع: رحلی
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک: