کرونا باطل‌السحر نگاه استعماری به جامعه ایرانی است
در مصاحبه با معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی مطرح شد

کرونا باطل‌السحر نگاه استعماری به جامعه ایرانی است

مواجهه جامعه ایرانی با کرونا بسیاری از کلیشه‌های استعماری را ابطال کرد که سال‌هاست در علوم اجتماعی ایران بازتولید می‌شوند را ابطال کرد؛ کلیشه‌هایی غالباً سیاه و منفی درباره خلقیات ما ایرانیان!
جامعه ایران درجه بالایی از تاب‌آوری را از خود نشان داده است
ابعاد و پیامد‌های اجتماعی کرونا در گفتگو با مدیر کل سابق مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس

جامعه ایران درجه بالایی از تاب‌آوری را از خود نشان داده است

جامعه ایران در مواجهه با شوک کرونا نمره قابل قبولی گرفته است؛ یعنی واکنش مطلوبی داشته و توانسته ثبات و استواری خود را نشان دهد.
بحران کرونا؛ چشم‌انداز دو تکانه در فرهنگ عمومی جامعه ایران
سرنوشت فرهنگ عمومی در دوره بحران کرونا چه می‌شود

بحران کرونا؛ چشم‌انداز دو تکانه در فرهنگ عمومی جامعه ایران

بحران کرونا قادر نیست یک‌بار برای همیشه به فرهنگ عمومی ما شکل دهد اما این رخداد با همه عظمت خود، نقشی بر سنگ فرهنگ حک می‌کند که بعید است به‌سادگی محو شود.
مروری بر مقاله

«بررسی پژوهش‌های گردشگری در ایران با رویکرد سیستمی»

«واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی»
مروری بر مقاله

«واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی»

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها