چه عواملی بر فرزندآوری در خانواده مؤثر هستند؟
تعین چندعلیتی فرزندآوری به مثابه امری اجتماعی

چه عواملی بر فرزندآوری در خانواده مؤثر هستند؟

فرزندآوری به مثابه یک پدیده اجتماعی از سوی عوامل متعدد و متنوعی تحت تأثیر قرار میگیرد. این عوامل شامل دسته‌ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی، سیاسی و.. است.
تقابل سیاست‌های فرهنگی گلوبالیستی با فرهنگ‌های بومی
تأملی در باب ملاحظات امر بومی

تقابل سیاست‌های فرهنگی گلوبالیستی با فرهنگ‌های بومی

سیاست‌های فرهنگی گلوبالیستی در حال تخریب و نابودی فرهنگ‌های بومی در سراسر جهان هستند. بومی گرایی در قالب جنبشی مقاومتی در برابر این سیاست‌ها قرار دارد و آگاهی نسبت به این نوع مقاومت در حال افزایش است.
کرونا باطل‌السحر نگاه استعماری به جامعه ایرانی است
در مصاحبه با معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی مطرح شد

کرونا باطل‌السحر نگاه استعماری به جامعه ایرانی است

مواجهه جامعه ایرانی با کرونا بسیاری از کلیشه‌های استعماری را ابطال کرد که سال‌هاست در علوم اجتماعی ایران بازتولید می‌شوند را ابطال کرد؛ کلیشه‌هایی غالباً سیاه و منفی درباره خلقیات ما ایرانیان!
جامعه ایران درجه بالایی از تاب‌آوری را از خود نشان داده است
ابعاد و پیامد‌های اجتماعی کرونا در گفتگو با مدیر کل سابق مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس

جامعه ایران درجه بالایی از تاب‌آوری را از خود نشان داده است

جامعه ایران در مواجهه با شوک کرونا نمره قابل قبولی گرفته است؛ یعنی واکنش مطلوبی داشته و توانسته ثبات و استواری خود را نشان دهد.
بحران کرونا؛ چشم‌انداز دو تکانه در فرهنگ عمومی جامعه ایران
سرنوشت فرهنگ عمومی در دوره بحران کرونا چه می‌شود

بحران کرونا؛ چشم‌انداز دو تکانه در فرهنگ عمومی جامعه ایران

بحران کرونا قادر نیست یک‌بار برای همیشه به فرهنگ عمومی ما شکل دهد اما این رخداد با همه عظمت خود، نقشی بر سنگ فرهنگ حک می‌کند که بعید است به‌سادگی محو شود.
مروری بر مقاله

«بررسی پژوهش‌های گردشگری در ایران با رویکرد سیستمی»

«واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی»
مروری بر مقاله

«واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی»

آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها