کد خبر:۸۶۷
۲۳ فروردين ۱۳۹۹ | ۱۶:۱۱

شماره 32 فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی منتشر شد.

سی و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی منتشر شد
سی و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی منتشر شد.
پژوهشگران و علاقمند ارجمند می توانند برای دریافت تک مقاله و کامل یصورت دانلود رایگان به سامانه فصلنامه فرهنگی اجتماعی پژوهشکده تحقیقات راهبردی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی:

http://rahbordfarhangi.csr.ir
روابط عمومی
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها