راهبردهای بزرگ بین المللی ، آسیایی - پاسفیک و رویکرد اندونزی نشست سوم: قلعه سیاه ملاحظات دفاعی آمایش سرزمینی در مرز‌های آبی جمهوری اسلامی ایران نشست تخصصی توسعه دریا محور موازنه درد و سنجش حساسیت های اراده راهبردی رقیب؛ جستاری پیرامون سخت افزارگرایی محدود برگزاری اولین نشست "هم اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اندیشکده های کشور" مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار می‌نماید دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار می‌نماید دانشگاه گیلان و دانشگاه مازندران برگزار می‌کنند دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌کند همایش بین‌المللی مطالعات منطقه‌ای؛ سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های توسعه دریامحور هم راستا با شعار‌های اقتصادی سه دهه اخیر در جمهوری اسلامی اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برگزار می‌کند دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنران جلسه جهاد تبیین در دانشگاه عالی دفاع ملی پیش نشست پانزدهم همایش بین المللی سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران پژوهشکده مطالعات راهبردی برگزار می‌کند سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می‌کند گزارش سیاستی با عنوان «طوفان الاقصی؛ اهداف و انگیزه‌های مقاومت، اسرائیل و آمریکا» بنیاد ایران شناسی با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند
کد خبر:۱۵۵۶
۰۳ آبان ۱۴۰۲ | ۰۸:۳۶
فصلنامه

فصلنامه علمی راهبرد پاییز ۱۴۰۱ نمایه شد
فصلنامه علمی راهبرد پاییز ۱۴۰۱ نمایه شد. در این شماره مقالاتی با عناوین زیر منتشر شده است:۱-الگوی مطلوب بازسازی ساختار‌های حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای ۲ -حکمرانی هوشمند: رویکردی نوین در تحقق مشارکت و همکاری مؤثر شهروندان ۳- هوش مصنوعی و دورنمای آینده‌پژوهی راهبردی دانشگاه در ایران: تحلیل اهداف و بازیگران ۴- آینده مناسبات سیاسی ـ امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (مطالعه موردی صلح ابراهیم) ۵ -آینده‌پژوهی بومی (اسلامی ـ ایرانی) و دستاورد‌های متصور آن ۶ -آینده‌پژوهی
انقلاب اسلامی با نگرشی به تحولات فرهنگی ـ اجتماعی ایران امروز
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد بنا به ماموریت تامین نیاز‌های پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رویکرد آینده پژوهانه جدید خود صرفا پذیرای مقالاتی خواهد بود که متضمن جدیدترین مطالعات کیفی و کاربردی با هدف مساله شناسی و نوآوری راهبردی، در حوزه‌های علوم سیاسی، مدیریتی، حکمرانی، دفاعی و امنیتی باشد. لازم به ذکراست به مقالاتی که خارج از حوزه‌های پژوهشی فوق باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. شایان توجه است مقالاتی در فصلنامه علمی راهبرد در اولویت بررسی، داوری و انتشار قرار خواهند گرفت که به لحاظ موضوعی، مربوط به حوزه سیاسی-مدیریتی و امنیتی و به لحاظ محتوایی، دارای جنبه‌ای راهبردی - سیاستی (ترجیحا" در راستای محور‌ها و مضامین سیاست‌های ابلاغی نظام) باشند.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها