کد خبر:۱۵۱۴
۲۱ شهريور ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۲
اولین جلسه شورای علمی همایش بین المللی با عنوان " توسعه دریا محور " با مدیریت پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردید.

  اولین جلسه شورای علمی همایش بین المللی با عنوان " توسعه دریا محور " با مدیریت پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردید.

این جلسه با حضور جمعی از نخبگان لشگری و کشوری جهت تبیین اهداف و بررسی فهرست موضوعات همایش مذکور برگزار گردید.

در این جلسه موضوعات برداشت آزاد بازرگانی، تجارت دریایی، منابع طبیعی، گردشگری، الزامات محیطی، چالش‌های اقتصادی، قدرت نظامی و توسعه پایدار، اقلیم و فرهنگ، تهدیدات، دیپلماسی دریایی، توسعه سواحل، الزامات حقوقی، تبیین مدل قدرت دریایی و اقتصاد دریا محور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها