کد خبر:۹۲۶
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۱
مروری بر مقاله

«تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران»

در مطالعه‏ی حاضر به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران در طی دوره‏ی1369:1 تا 1396:4 پرداخته شده است. در این راستا تابع نااطمینانی هم‌زمان که شامل متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه‏ی پولی است، در کنار سایر معادلات ساختاری اقتصاد ایران تصریح و پارامترهای آن توسط الگوریتم بهینه‏یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) به گونه‏ای تعیین شده است که تابع زیان بانک مرکزی ایران را حداقل کند. ضرایب به دست آمده برای متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه‏ی پولی به ترتیب برابر با22/0، 03/1، 07/2 و99/0 است که بیانگر اهمیت بیشتر دو متغیر نرخ ارز و تورم در ایجاد نااطمینانی اقتصادی است. شاخص ایجاد شده مانا بوده و همچنین نشان دهنده‏ی بالا بودن سطح نااطمینانی در دو دهه‏ی هفتاد و نود نسبت به دهه‏ی هشتاد است. این شاخص نشان می‏دهد که فقط در هفت مقطع، مقدار شاخص نااطمینانی تقریباً برابر با صفر است که همه‏ی آن‌ها در دهه‏ی هشتاد قرار دارند و در سایر دوره‏ها مقدار شاخص مثبت و یا منفی است.

برای مطالعه و دریافت اصل مقاله، به تارنمای فصلنامه راهبرد اقتصادی به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

رضا علائی، احمد صلاح‌منش و سید عزیز آرمن
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها