«مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دووجهی»

بررسی الگو‌های مدیریتی در رسانه‌های بزرگ و موفق نشان‌دهنده بهره‌گیری این رسانه‌ها از مبانی مدیریتی  نوین و بومی‌سازی شده است. هدف پژوهش، طراحی مدل بازآفریني در رسانه ملي براساس فرایندهاي مدیریت راهبردی متعادل دووجهی است و روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی می‌باشد. حجم نمونه 272 نفر می‌باشد و برای تحليل داده‌ها از آزمون‏های ‏همبستگی پیرسون، آزمون تی تک‏نمونه‏ای، مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزارهای اس‏پی‏اس، اسمارت پی‏ال‏اس و لیزرل و از روش گرندد تئوری استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده در مدل ارائه‏شده نشان می‌دهد که ابعاد بازآفرینی در رسانه ملی شامل درک نیاز و تقاضای مخاطبان، درک فناوری به‌عنوان گزاره ارزشی جدید، شکل‌دهی مجدد نظام کسب‏وکار، درک اقتصادی و نقش رهبری می‌شود و فرایند‌های مدیریت استراتژیک متعادل دووجهی به‌عنوان عوامل مؤثر در بازآفرینی، شامل بازسازی نظام زنجیره ارزش، مدیریت دانایی مخاطب‏محور، نوآوری و تعامل با مخاطب می‌شود که علاوه بر تعامل با یکدیگر در همه ابعاد بازآفرینی تأثیرگذار هستند. همچنین براساس مدل ارائه‏شده ابعاد بازآفرینی یک چرخه فرایندی و تعاملی دارند که می‌توانند در هر نقطه‌ای از چرخه، بازآفرینی آغاز شود، اما درک نیاز مخاطبان که ابزاری قدرتمند برای جذب و حفظ مخاطبان و فراتر از آن حضور دانش‏گر و تعاملی مخاطب در رسانه می‌باشد، به جهت اهمیت در رأس این چرخه قرار گرفته و سایر ابعاد در ادامه بدون ترتیب آورده شده است.

برای مطالعه و دریافت اصل مقاله، به تارنمای فصلنامه راهبرد ۹۲ به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

http://rahbord.csr.ir

اسماعیل مرزبان، محسن قدمی، علی‌اکبر رضایی، سیدرضا صالحی امیری و عباس طلوعی
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها