مروری بر مقاله

«مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دووجهی»

«مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دووجهی»

بررسی الگو‌های مدیریتی در رسانه‌های بزرگ و موفق نشان‌دهنده بهره‌گیری این رسانه‌ها از مبانی مدیریتی  نوین و بومی‌سازی شده است. هدف پژوهش، طراحی مدل بازآفریني در رسانه ملي براساس فرایندهاي مدیریت راهبردی متعادل دووجهی است و روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی می‌باشد. حجم نمونه 272 نفر می‌باشد و برای تحليل داده‌ها از آزمون‏های ‏همبستگی پیرسون، آزمون تی تک‏نمونه‏ای، مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزارهای اس‏پی‏اس، اسمارت پی‏ال‏اس و لیزرل و از روش گرندد تئوری استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده در مدل ارائه‏شده نشان می‌دهد که ابعاد بازآفرینی در رسانه ملی شامل درک نیاز و تقاضای مخاطبان، درک فناوری به‌عنوان گزاره ارزشی جدید، شکل‌دهی مجدد نظام کسب‏وکار، درک اقتصادی و نقش رهبری می‌شود و فرایند‌های مدیریت استراتژیک متعادل دووجهی به‌عنوان عوامل مؤثر در بازآفرینی، شامل بازسازی نظام زنجیره ارزش، مدیریت دانایی مخاطب‏محور، نوآوری و تعامل با مخاطب می‌شود که علاوه بر تعامل با یکدیگر در همه ابعاد بازآفرینی تأثیرگذار هستند. همچنین براساس مدل ارائه‏شده ابعاد بازآفرینی یک چرخه فرایندی و تعاملی دارند که می‌توانند در هر نقطه‌ای از چرخه، بازآفرینی آغاز شود، اما درک نیاز مخاطبان که ابزاری قدرتمند برای جذب و حفظ مخاطبان و فراتر از آن حضور دانش‏گر و تعاملی مخاطب در رسانه می‌باشد، به جهت اهمیت در رأس این چرخه قرار گرفته و سایر ابعاد در ادامه بدون ترتیب آورده شده است.

برای مطالعه و دریافت اصل مقاله، به تارنمای فصلنامه راهبرد ۹۲ به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

http://rahbord.csr.ir

اسماعیل مرزبان، محسن قدمی، علی‌اکبر رضایی، سیدرضا صالحی امیری و عباس طلوعی
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها