راهبرد تقابل محدود مستقیم و اراده مبتنی بر تلافی در رقابت‌های امنیتی فرسایشی سیاست های کاهش مصرف انرژی در بخش خانوار‌های شهری حکمروایی شهری و جهت گیری های سیاستی ارتقا بی سابقه (۱۴۹ درصدی) ضریب تاثیر فصلنامه روابط خارجی، کسب رتبه سوم و درجه Q۱ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تلاطم امنیت جهانی و سیاست راهبردی چین در قبال بحران اکراین آثار سیاست‌های کلی نظام در مدیریت پیشگیرانه بحران ها؛ با نگاهی به بحران سیل اسفندماه 1402 در سیستان و بلوچستان راهبردهای بزرگ بین المللی ، آسیایی - پاسفیک و رویکرد اندونزی نشست سوم: قلعه سیاه ملاحظات دفاعی آمایش سرزمینی در مرز‌های آبی جمهوری اسلامی ایران نشست تخصصی توسعه دریا محور موازنه درد و سنجش حساسیت های اراده راهبردی رقیب؛ جستاری پیرامون سخت افزارگرایی محدود برگزاری اولین نشست "هم اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اندیشکده های کشور" مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار می‌نماید دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار می‌نماید دانشگاه گیلان و دانشگاه مازندران برگزار می‌کنند دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌کند همایش بین‌المللی مطالعات منطقه‌ای؛ سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های توسعه دریامحور هم راستا با شعار‌های اقتصادی سه دهه اخیر در جمهوری اسلامی
کد خبر:۸۴۵
۳۰ دی ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۱
مروری بر نکات راهبردی نماز جمعه تاریخی 27 دی‌ماه 98

جمعه انقلابی

جمعه انقلابی

به نظر میرسد خطبه های نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایطی اقامه شد که کشور در دو هفته استثنایی، تحولاتی سریع را پشت سر گذاشته بود. این تحولات که به طور توأمان ظرفیت فرصت و تهدید را برای نظام دارا بود؛ در سپهر تاریخ سیاسی ایران ثبت گردیده و تحلیلگران در مورد آن سخن خواهند گفت و نوشت. اما در این یادداشت بنا داریم تا نکات راهبردی این خطبهها را بررسی نماییم:

1. حضور رهبر در میان مردم و گفتوگوی مستقیم با آنها در وضعیت التهاب و نگرانی که عموم مردم را درگیر نموده بود، بیانگر شناخت واقعیات جامعه و درک شرایط حساس کشور میباشد و بایستی این رویداد را از منظر وقوع آن راهبردی قلمداد نمود؛ زیرا جامعه بسان یک خانواده در انتظار موضعگیری پدرانه بود تا از آن استقبال نماید.

2. حضور مردم برای شنیدن سخنان رهبر که با شکوه و اشتیاق صورت گرفت، مکمل تصمیم راهبردی رهبر برای نمایش قدرت نرم ایران بود. این مهم را از آنجایی میتوان راهبردی نامید که بدانیم درهم تنیدگی مردم و رهبری در مواقع حساس که با تشدید دوقطبیهای کاذب در عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی روبرو میشویم، آثار غیر قابل انکاری را در تثبیت وضعیت و جلوگیری از خطای محاسباتی در درون نظام و همزمان شکستهای تکنیکی و تاکتیکی در اردوگاه دشمنان در پی دارد.

3. بازتاب گسترده رسانهای توسط کمپانیهای خبری که معمولاً در مواجهه به سخنان رهبری از گزینه سانسور بهره میبرند، بیانگر این واقعیت است که علی رغم مانیفست رسانههای غربی، تدبیر راهبردی در انتخاب بهنگام زمان حضور رهبری در میانه مردم و گفتوگوی مستقیم با آنها سببساز انعکاس این رویداد و برجسته نمودن کلیدواژههای همچون ترامپ دلقک، رزمندگان بدون مرز و شکستن هیبت آمریکا در این رسانهها و شبکههای اجتماعی وابسته به آنان گردید.

جمعه انقلابی

4. تأکید بر پاسداشت سرمایه اجتماعی نشأت گرفته از مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی و سیلی سپاه به آمریکا در حمله هوایی به پایگاه عینالأسد با عنوان «یومالله» از جمله موارد مهم خطبههای جمعه بود که به صورت دقیق در مقابل طراحیهای رسانهای قرار گرفت که درصدد حذف و یا کماثر نمودن این دو رویداد برجسته در تاریخ ایران بودند.

بزرگترین بدرقه جهان از جمله کلیدواژههای روزه جمعه 27 دی ماه بود که توسط رهبر انقلاب مفهومسازی شد تا در حافظه تاریخی ایرانیان، ترور آمریکایی و عکسالعمل باشکوه مردم منطقه ثبت شود.

5. موضعگیری که در این خطبهها بدان اشاره شد، حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی عینالأسد آمریکا بود که فارغ از میزان خساراتی که با پنهانکاری دولت آمریکا تاکنون برآورد دقیقی از آن در دست نمیباشد، دارای نکات مهمی است. حمله به پایگاه نظامی کشوری که پس از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون مورد تهاجم کشور دیگری قرار نگرفته است، در منطقهای حساس همانند غرب آسیا دارای اهمیتی فراوان میباشد. همچنان که دولت آمریکا نیز بدون در نظر گرفتن رویههای قبلی خود در مورد عدم اظهار نظرهای فوری، در این فقره تنها پس از چند ساعت موضع گرفت که البته بعد از چند روز مشخص شد موارد مطروحه توسط دونالد ترامپ در کنفرانس خبری صبح حمله با آنچه در عینالأسد به وقوع پیوست، همخوانی نداشت. بر این اساس تأکید بر اینکه روز سیلی جمهوری اسلامی ایران به آمریکا با عنوان یومالله ثبت و ضبط شود از آنجایی راهبردی به نظر میرسد که نقش بیبدیلی را در افقگشایی سیاسی کشور دارد.

6. تأکید بر راهحل نهایی که عبارت است از این که: ما باید قوی بشویم، به مثابه راهبرد اساسی برای غلبه و برونرفت از مشکلات و معضلاتی است که میهن ما از آن رنج میبرد. قوی شدن آدابی دارد که اولین گام آن را باید در اعتماد به نفس جست‌وجو نمود. اعتماد به نفس و توکل به منبع لایزال الهی به صورت توأمان میتواند ایدهآلیسم و رئالیسم را پیوندی منطقی داده و با این نگاه آرمانگرایی و واقعگرایی همدیگر را تکمیل و ارتقاء میبخشند. تصور کنید تعامل ما با دنیا همراه با اعتماد نفس و آگاهی از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل کشور باشد؛ آیا در این صورت دستیابی به منافع مالی با واقعیتهای بیشتری مواجه نخواهد شد؟ به بیان دیگر نمیتوان با عدم آگاهی از وضعیت و ظرفیت آن کشورها که نمایندگی آن بر عهده ما قرار دارد؛ از منافع آن کشور به صورت شایستهای دفاع کرد.

با در نظر گرفتن نکات ششگانه مذکور؛ ضرورت دارد نهادها و دستگاههای مسئول، بخشهای مختلف حاکمیتی از جمله قوای سهگانه، صدا و سیما و تشکلهای مردمنهاد با همافزایی ظرفیتهای خود برای عمقبخشی به این سرمایه اجتماعی اهتمام ورزند.


دکتر یاسر برخورداری، معاون معاون علمی- پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها