کد خبر:۸۳۵
۱۱ دی ۱۳۹۸ | ۱۵:۵۴
صبح امروز، سردار احمد وحیدی، رئیس دانشگاه دفاع ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  از نمایشگاه «بنیان» پژوهشکده تحقیقات راهبردی بازدید به عمل آوردند.


بازدید سردار احمد وحیدی، رئیس دانشگاه دفاع ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نمایشگاه «بنیان» پژوهشکده تحقیقات راهبردیبازدید سردار احمد وحیدی، رئیس دانشگاه دفاع ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نمایشگاه «بنیان» پژوهشکده تحقیقات راهبردی


روابط عمومی دبیرخانه نمایشگاه علمی پژوهشی بنیان
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها