پژوهشکده مطالعات راهبردی برگزار می‌کند سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می‌کند گزارش سیاستی با عنوان «طوفان الاقصی؛ اهداف و انگیزه‌های مقاومت، اسرائیل و آمریکا» بنیاد ایران شناسی با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند معاونت امور بین الملل وزارت دفاع برگزار می‌کند قدرت تجارت دریایی، برآیند موقعیت استراتژیک درکنار توسعه زیرساخت های ارتباطی و ظرفیت های بندری(درآموخته هایی از تجربه سنگاپور در مسیر توسعه دریامحور) دهمین پیش نشست کنفرانس ملی حکمرانی سرزمینی با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می شود پیش نشست دهم همایش بین المللی سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران با عنوان: افغانستان در منظومه سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه بیرجند با همکاری گروه پژوهشی افغانستان شناسی این دانشگاه، انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای (شعبه خراسان جنوبی) و انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه بیرجند برگزار می‌کند بهره گیری از حمل و نقل ترکیبی در راستای توسعه دریامحور جمهوری اسلامی پژوهشکده مطالعات راهبردی برگزار می‌کند پژوهشکده مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار می‌نماید اندیشکده دیپلماسی آسیایی برگزار می‌کند دیپلماسی آب؛ پیشگیری از تنش های آبی و مخاطرات آینده پژوهشکده تحقیقات راهبردی با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند پیش نشست پنجم همایش بین المللی سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران شماره ۵۶ فصلنامه روابط خارجی (زمستان ۱۴۰۱) با ۸ مقاله منتشر شد شماره ۵۶ فصلنامه روابط خارجی (زمستان ۱۴۰۱) با ۸ مقاله منتشر شد بانک اطلاعات نخبگان راهبردی بانک اطلاعات نخبگان راهبردی
کد خبر:۱۵۶۴
۰۸ آبان ۱۴۰۲ | ۱۰:۴۵
فصلنامه

شماره ۵۶ فصلنامه روابط خارجی (زمستان ۱۴۰۱) با ۸ مقاله منتشر شد
شماره ۵۶ فصلنامه روابط خارجی (زمستان ۱۴۰۱) با ۸ مقاله منتشر شددر این شماره مقالاتی با موضوعات مختلف شامل «عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل»، «سیاست نگاه به شرق»، «رژیم حقوقی دریای خزر»، «خروج آمریکا از افغانستان»، «تحریم‌های اقتصادی علیه ایران»، «پژوهش‌های سیاست خارجی در ایران»، «مناسبات تجاری ایران با چین» و «استیلای طالبان بر افغانستان» منتشر شده است:
۱. اعراب و انتخاب در شرایط موازنه تهدید؛ تهدید انگاری ایران و عادی‌سازی روابط با اسرائیل
فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ حسن آرایش
۲. آسیایی شدن: خوانشی جدید از نگاه به شرقمحمدحسن شیخ الاسلامی؛ سجاد عطازاده
۳. بنیاد‌های ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تأثیرات و پیامدهاهادی اعظمی؛ سیدمحمدحسین حسینی؛ وحید صادقی
۴. پیامد‌های امنیتی خروج آمریکا از افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران: با تاکید بر گسترش تحرکات گروهک‌های تکفیری و تروریستیمصطفی اسماعیلی؛ روح الله فراهانی
۵. خنثی‌سازی تحریم و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل به‌مثابه نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایرانمیلاد ترابی فرد؛ مهدی رزم آهنگ؛ فرزان قاسمی
۶. فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش‌های سیاست خارجی ج. ا. ایران صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ مهدیه دوست حسینی
۷. راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین در بستر تحلیلی نظریه بازی‌هاعبدالمحمد کاشیان؛ سیده ندا رحیمی
۸. مسئولیت حمایت و استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجار‌های بشریسیده لطیفه حسینی؛ نرگس سادات حسینی؛ محمد مهدی حسینمردی؛ زینب عصمتی
برای مطالعه مقالات به وبسایت فصلنامه به آدرس frqjournal.csr.ir مراجعه فرمایید.ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها