کد خبر:۹۴۹
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۴
رضا رنجبر، ایمان باستانی‌فر و محمدرضا حیدری
درآمدی بر مقاله
در ادبیات جهانی چندین مفهوم در قرابت معنایی با اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مهم‌ترین این مفاهیم شامل؛ تاب‌آوری اقتصادی، آسیب‌پذیری اقتصادی، همبستگی اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و ضدشکنندگی اقتصادی است. در این پژوهش، با بررسی این مفاهیم، بررسی و تبیین ارتباط آن‌ها با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شاخص مقاومت در نظام بانکداری اسلامی استخراج شده است تا مقاومت در نظام بانکداری اسلامی، از یک واژه مفهومی و نظری به سمت یک الگوی کاربردی و کمّی‌پذیر در ادبیات سیاست‌گذاری برای یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. برای شاخص‌سازی در خصوص مقاومت از روش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)  که یک روشی ده مرحله‌ای جهت طراحی و برآورد شاخص‌های ترکیبی است، استفاده شده است. بر این اساس، مؤلفه‌های شش‌گانه استخراج شده مقاومت شامل، عدالت اقتصادی، مردم‌محوری، دانش‌بنیانی، فرهنگ جهادی، برون‌گرایی و درون‌زایی، شاخص ترکیبی مقاومت بانکداری اسلامی با دو روش وزن‌دهی یکسان و وزن‌دهی غیریکسان بر اساس نرم افزار اکسپرت چویس محاسبه و میزان مقاومت بانکی و نوسانات آن در کشور براساس شاخص ترکیبی مذکور در طول برنامه‌های اول تا پنجم توسعه اندازه‌گیری شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که براساس شاخص طراحی شده بیشترین و کم‌ترین مقاومت در نظام بانکی کشور مربوط به برنامه‌های پنجم و برنامه اول توسعه و بیشترین و کم‌ترین میزان نوسان مقاومت بانکی مربوط به برنامه‌های اول توسعه و برنامه چهارم توسعه است. 

برای مطالعه و دریافت اصل مقاله، به تارنمای فصلنامه راهبرد اقتصادی به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

ارسال نظرات
پربازدید ها