کد خبر:۹۴۸
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۵
نگاهی بر مقاله

«رابطه شاخص توسعه انسانی و نوآوری در ایران و کشورهای رقیب سند چشم‌انداز»

از جمله اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه است. یکی دیگر از اهداف سند مذکور، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از طریق توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و نیز کاهش وابستگی به صادرات نفت می باشد. یکی از مهم ترین راهکار ها برای حرکت به سمت چنین اقتصادی، تقویت و تحریک نوآوری است. بررسی وضعیت نوآوری و رفاه و برنامه ریزی برای بهبود آنها، طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله از موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. شاخص توسعه انسانی به عنوان پراکسی رفاه به کار رفته است و سهم مخارج تحقیق و توسعه  از تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی  از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات تکنولوژی برتر  از تولید ناخالص داخلی و نیز درجه باز بودن اقتصاد  به عنوان متغیرهای معرف نوآوری، انتخاب شده اند. سپس اثر این متغیرها بر رفاه در قالب یک الگوي پانل دیتا برای کشورهای منتخب بررسی شده است. کشورهای منتخب در واقع رقبای ایران در سند چشم انداز بیست ساله هستند. نتایج این مطالعه، نشان مي دهد که در ایران برای بهبود رفاه بايد از کانال ارتقا نوآوری  و از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود.

برای مطالعه و دریافت اصل مقاله، به تارنمای فصلنامه راهبرد اقتصادی به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

یداله دادگر و ویدا ورهرامی و شعله محمدی
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها