کد خبر:۹۴۷
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۹
درآمدی بر مقاله

«تاثیر سیاست انرژی امریکا بر نقش و جایگاه اوپک در بازار جهانی انرژی»

اوپک به عنوان مهم‌ترین سازمان بین‌المللی صادرکننده نفت، همواره نقش مهمی در بازار انژري جهانی داشته، لیکن تحت‌تاثیر متغیرهاي مختلفی از جمله سیاست‏‌هاي انرژي کشورهاي تولیدکننده غیرعضو همچون ایالات متحده بوده است. ازجمله چالش‌هایی که اوپک در دوران حیات خود همواره با آن دست‌به‌گریبان بوده است، سیاست قدرت‌های بزرگ و به‌طور خاص سیاست انرژی کشورهای غیرعضو اوپک است. امریکا یکی از این قدرت‏ها است که رویکرد هژمونیک آن به منابع نفت و گاز خود، تهدیدات و محدودیت‌هایی را فراروی اوپک در دستیابی به اهداف تعیین‌شده این سازمان قرارداده است. پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست‌های انرژی امریکا چه تاثیری بر جایگاه اوپک در بازار انرژی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، فرضیه زیر به سنجش گذاشته شده است: رویکرد هژمونیک‌گرایی امریکا به ظرفیت‌های انرژی خود، زمینه تنزل جایگاه و نقش حاشیه‏ای اوپک در بازار جهانی انرژی را فراهم ساخته است. فرضیه حاضر در چهارچوب مضامین و مفروضات نظریه ثبات هژمونیک در آراء کسانی چون رابرت گیلپین و کیندلبرگر مورد واکاوی قرار‌می‌گیرد. 

برای مطالعه و دریافت اصل مقاله، به تارنمای فصلنامه روابط خارجی به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

فرزاد رستمی و فرشته بهرامی‌پور
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها