کد خبر:۹۲
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۵:۵۱

پژوهش‌های گردشگری

گروه پژوهش‌های گردشگری 


امروزه گردشگری به یکی از بزرگ‌ترین و سریع‌ترین صنایع درحال رشد، تبدیل شده است و مزایای آن در ابعاد مختلف از جمله نقش مهم آن در تعادل و توازن اجتماعی، فقرزدایی، تعاملات فرهنگی، حفظ و بهبود منابع طبیعی و میراث فرهنگی (با عنوان صنعت سفید)، تولید ناخالص داخلی ، مصرف و گردش پول، ایجاد سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و بالاترین ضریب تکاثر اشتغال (گاه به ازای ایجاد هر شغل مستقیم تا هفت شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود) در سطح جهانی اثبات شده است و به دلیل اهمیت نیروی انسانی در این صنعت و اتکاء آن به ارائه خدمات موجب افزایش اشتغال و درآمد می‌شود. از سوی دیگر، رشد سریع تعداد گردشگران جهان، شهرنشینی، توسعه تکنولوژی و افزایش حجم اطلاعات، ضرورت بهره‌گیری و استفاده مناسب از فناوری های روز جهت سامان دهی فضاهای گردشگری را اجتناب ناپذیر کرده است. بنابراین سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری از اولویت های گروه پژوهش های برنامه ریزی گردشگری به شمار می‌آید.


 اهداف :

1. رصد دائمی موضوعات در حوزه پژوهش های برنامه ریزی گردشگری به منظور پاسخگویی به دل‌مشغولی‌ها، نگرانی‌ها و انتظارات حاکمیت در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی. 
2. آسیب‌شناسی روندهای جاری حوزه پژوهشی(فرا تحلیل). 
2. تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان نظام در این حوزه. 
3. برگزاری سمینارها، میزگردها، نشست‌ها و کارگاه‌های پژوهشی تخصصی طبق برنامه‌ی مصوب. 


وظایف :

1. انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه مدیریت، سیاستگذاری و برنامه ریزی گردشگری. 
2. طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی توسعه گردشگری در سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی. 
3. مساله یابی علمی و برقراری تعامل دوسویه با سازمان ها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی در راستای توسعه گردشگری. 

حوزه های مورد مطالعه: 
گردشگردی مذهبی،گردشگری فرهنگی،گردشگری سلامت،گردشگری الکترونیک، دیپلماسی گردشگری، بازاریابی گردشگری،گردشگری ورزشی و بازاریابی میهمانداری. 
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها