کد خبر:۷۵۱
۲۲ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۸
کارگروه «چشم‌انداز زیرساختی و زیست محیطی» بررسی کرد:

الگوی مدیریت جامع حوضه‌های آبخیزداری

نشست کارگروه «چشم‌انداز زیرساختی و زیست محیطی»، با موضوع «الگوی مدیریت جامع حوضه‌های آبخیزداری» در پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار شد.


نشست کارگروه «چشم‌انداز زیرساختی و زیست محیطی»، ٢١ آبان با موضوع «الگوی مدیریت جامع حوضه‌های آبخیزداری» در پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار شد. در این نشست که نمایندگان سازمان‌های ذیربط و صاحب‌نظران محیط زیست و منابع طبیعی حضور داشتند، گزارش «الگوی مدیریت حوضه‌های آبخیزداری» ارائه شد که مهمترین محورهای آن مدیریت سرمایه‌های اجتماعی ـ مالی ـ طبیعی ـ فیزیکی و انسانی، ضمن تمرکز بیشتر بر طرح مشارکت دادن مردم و تجربیات ملی و استانی بود و این موضوع مورد بحث و تبادل نظر حاضران قرار گرفت.
مدیریت جامع حوضه آبخیز شامل مجموعه برنامه‌ها و فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی است که بر مبنای ویژگی‌های طبیعی حوضه و با همکاری کلیه دست‌اندرکاران در حوضه‌های آبخیز تهیه و درقالب برنامه زمان‌بندی و موقعیت جغرافیایی مشخص به اجرا در می‌آید.
اهداف مورد انتظار طرح شامل؛ پایداری و ارتقا اکوسیستم‌های طبیعی در حوضه‌های آبخیز، هم‌افزایی و همگرایی درون سازمانی و مجموعه سازمان‌های ذیربط، توانمندی بهره‌برداری مجاز و جوامع محلی، ارتقاي بهره‌وری و شاخص‌های پایداری در حوضه‌های آبخیز، عملیاتی شدن برنامه تاب‌آوری اکو سیستم‌ها در مقابل تنش‌های ناشی از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی است.
گفتنی است پژوهشکده تحقیقات راهبردی در راستای کمک به تدوین سیاست‌های کلان برای مدیریت منابع طبیعی، سلسله نشست‌هایی با موضوع «الگوی مدیریت جامع حوضه‌های آبخیزداری» در چارچوب کارگروه «چشم‌انداز زیرساختی و زیست محیطی» برگزار می‌کند.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها