کد خبر:۷۳۱
۱۵ مهر ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۴
شورای سیاستگذاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مورد بررسی قرار داد:

طرح شبکه‌سازی اندیشکده‌های همسو در کشور

شورای سیاستگذاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی در جلسه هفتگی خود موضوع چگونگی شبکه‌سازی اندیشکده‌های همسو را مورد بررسی قرار داد.
شورای سیاستگذاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی در جلسه هفتگی خود روز شنبه ١٤ مهر، موضوع چگونگی شبکه‌سازی اندیشکده‌های همسو را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه طرح اولیه درباره استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی سراسر کشور و شبکه‌سازی اندیشه‌ورزان بومی و کاربرد آن در چرخه سیاستگذاری کشور ارایه شد و شورای سیاستگذاری پژوهشکده نقدهای حقوقی - سیاسی و پیشنهادهای خود درباره تکمیل طرح و مدل اجرایی آن را مطرح کرد و ارایه موضوع به نشست‌های بعدی موکول شد که پس از اعمال اصلاحات لازم مجدداً مورد بحث و مداقه قرار گیرد.
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها