کد خبر:۵۶
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۴

منبع شناسی تروریسم

نوع : بلندمدت سال : 1386 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات امنیت بین‌المللی
نتایج

مرجع شناسی و منبع شناسی تروریسم می تواند به عنوان مرجع مهمی در تحقیقات آتی در خصوص بررسی و مطالعه تروریسم مد نظر قرار گیرد.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها