کد خبر:۵۱۱
۰۲ آذر ۱۳۹۵ | ۱۶:۲۵

تعمیق شکاف‌های سیاسی در افغانستان

تغییرات جدی‌ در آینده افغانستان در حال شکل‌گیری است؛ تحولاتی که طیف وسیعی از سناریوهای مختلف برای آینده ثبات در افغانستان را مطرح ساخته است

تغییرات جدی‌ای در آینده افغانستان در حال شکل‌گیری است؛ تحولاتی که طیف وسیعی از سناریوهای مختلف برای آینده ثبات در افغانستان را مطرح ساخته است. یکی از این سناریوها، برهم خوردن انسجام سرزمینی و تغییر سیستم سیاسی متمرکز فعلی است. سناریویی که با وقوع اتفاقات اخیر، وقوع آن در مقایسه با سابق، محتمل‌تر به نظر می‌رسد البته باید به این نکته توجه کرد که چگونگی وقوع این سناریو، خود بحث مفصلی است که در این مقال بدان نمی‌پردازیم. آنچه در شرایط موجود حائز اهمیت است، این می‌باشد که شکاف‌های سیاسی در افغانستان بیش از پیش در حال گسترش هستند به گونه‌ای که برخی از تحلیلگران حتی از احتمال فروپاشی سیستم سیاسی یا تجزیه افغانستان سخن می‌گویند. 

فایل pdf را از اینجا بگیرید.

زهرا توحیدی
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها