کد خبر:۴۵۱
۲۷ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۳

کدهای رفتاری؛ گام اول مهندسی فرهنگی کشور

تاریخ : شهريور ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : فرهنگی

یکی از اساسی‌ترین اهداف فرهنگی کشور، تعالی اخلاق جامعه است. رویکرد کنونی در اصلاح اخلاقی جامعه، مخاطب قرار دادن کل جامعه به طور یک‌جا و با هم می‌باشد که موجب کاهش کارایی ابزارهای مورد استفاده می‌گردد. در این نوشتار، نویسنده سعی دارد تا با ارایه رویکردی متفاوت در تغییرات فرهنگی از جمله اصلاحات اخلاقی، نقش کدهای رفتاری حرفه‌ای را در تعالی اخلاقی جامعه تبیین نماید.


یکی از اهداف فرهنگی عمده جمهوری اسلامی اعتلای اخلاقی جامعه و سوق دادن آن به سوی اخلاق اسلامی است. این هدف فرهنگی که از همان ابتدا مورد اهتمام مسئولین کشور بوده، با استفاده از ابزارها و روش‌های گوناگون دنبال شده است. اما به نظر می‌آید که توفیق چندانی به دنبال نداشته است.


امروز مهندسی فرهنگی کشور نیز در ایجاد تحولات فرهنگی برنامه‌ریزی شده به دنبال تحقق اخلاق در میان مردم جامعه می‌باشد. اما این مهم در جامعه امروزی نیازمند اصلاح رویکردهای گذشته و استفاده از روش‌های نوین می‌باشد. در این نوشتار ضمن تشریح دیدگاه فعلی به اصلاحات اخلاقی در جامعه، رویکردی دیگر و مکمل را مطرح خواهیم نمود.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها