کد خبر:۴۲۷
۲۷ شهريور ۱۳۹۵ | ۰۹:۳۵

فرهنگ کار گروهی: موانع و راهکارها

تاریخ : اردیبهشت ١٣٨٧ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : فرهنگی

یکی‌ از معیارهایی‌ که‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ را از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ مجزا می‌کند، فرهنگ‌ گروهی‌ کار کردن‌ است‌. در کشورهای‌ توسعه‌ نیافته‌، افراد علاقه‌یی‌ به‌ فعالیت‌های‌ گروهی‌ ندارند و همین‌ امر سبب‌ می‌شود علاوه‌ بر صرف‌ انرژی‌ بیشتر، کارها با کیفیت‌ پایین‌تری انجام‌ پذیرد.

اصولاً جهت‌ رسیدن‌ به‌ یک‌ جامعه‌ کارآفرین‌، رشد فعالیت‌های‌ گروهی‌ نیز ضروری‌ است‌ و بدون‌ چنین‌ ویژگی هایی‌، کارآفرینی‌ در جامعه‌ فراگیر نخواهد شد. باید متوجه بود که یک گروه کاری تنها جمع عده‌ای داوطلب برای مشارکت در یک فعالیت نیست و کار گروهی از سازماندهی ویژه‌ای برخوردار است که بدون آن کار و ارتباط کارآفرینانه‌ای انجام نمی‌شود.

در بسیاری از جوامع، فرهنگ حاکم بر آن جامعه، افراد را از فعالیت های جمعی باز می دارد و این گروه معمولاً ‌قائل به محیط های فردی و کار شخصی می باشند . در ایران نیز هنوز کار جمعی و گروهی جایگاه خود را به درستی نیافته است و به دلایلی که ریشه در فرهنگ دارد از انجام کارهای گروهی طفره می روند . ریشه یابی این امر فرهنگی کار ساده ای نیست.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها