کد خبر:۴۱۸
۲۴ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۳

شایعه

تاریخ : شهريور ١٣٨٧ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی موضوع : فرهنگی
چکیده

به‌طورکلی، شایعه یک پدیده اجتماعیِ پیچیده و چند بعدی و در جامعه ما، ناشناخته است. بررسی متون نظری و پژوهش‌های تجربیِ موجود در کشور ما، گواه این واقعیت است که درباره این پدیده اجتماعی در ایران، کار زیادی صورت گرفته است. اما سؤال درباره این پدیده بسیار است. اینکه زمینه‌های مساعد بروز شایعه‌ها در جامعه ما چیست؛ مردم ما در برابر شایعه‌ها از چه الگوهایی پیروی می‌کنند، در ساخت و ترویج شایعه‌ها چقدر فعال هستند و چقدر منفعلانه تحت تأثیر آنها قرار می‌گیرند؛ برخی از مهم‌ترین سؤالات مطرح در این زمینه است.


در این گزارش، با بررسی یافته‌های پژوهش‌هایی که جامعه‌شناسان، متخصصان ارتباطات توده‌ای و روان‌شناسان در دیگر کشورها، درباره شایعه انجام داده‌اند و با درنظرگرفتن شرایط کشور ما، کوشش شده است تا با بینشی جامعه‌شناسانه، تبیینی از شرایط و عوامل ظهور شایعه‌ها ارائه شده و سپس دو دسته راهکارهای پیشگیرانه و خنثی‌ساز، متناسب با شرایط جامعه ما، ارائه شود.

ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها