کد خبر:۴۱۶
۲۴ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۹

کارآفرینی و اشتغال زنان

تاریخ : مهر ١٣٨٧ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : اجتماعی
چکیده

کارآفرینی در جهان امروز به سرعت در حال پیشرفت است و کارآفرینی زنان نیز از این قاعده مستثنی نیست‏‎‎‍‍ به‌طوری که این مسئله به یکی از موضوعات پر التهاب کشورها تبدیل شده است. گزارش سال‌های اخیرکارآفرینی جهان ـ توسط مرکز کارآفرینی کافمن منتشر شده ـ بر نقش برجسته کارآفرینی زنان در سلامت اقتصاد ملت‌ها

تأکید می‌کند. از سوی دیگر، تئوری‌های اجتماعی بیان می‌دارند که ساختارهای اجتماعی، محیط کار، خانواده و زندگی اجتماعی بر روی دسترسی زنان به فرصت‌سهای شغلی تاثیر داشته و بر عملکرد آنان موثر می‌باشد. همچنین تبعیض شغل و انتظارات در مورد نقش‌های خانواده می‌تواند زنان را در محیط‌های صنعتی محدود نماید. به علاوه بر انگیزه ها، اهداف زنان و ریسک‌های مالی و تجاری آنها نیز تاثیر بگذارد.

درحال حاضر، زنان در کشور ما، به عنوان نیمی از جامعه نه تنها دیگر خانه نشین نیستند بلکه متقاضیان مهارت دیده و دارای تحصیلات عالیه‌‌ای هستند که از این نظر بر مردان برتری یافته اند، به طوری که هم اینک بیش از 60 در صد از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به محدودیت‌های سرمایه گذاری از سوی دولت، اگر نگوییم کارآفرینی تنها راه پیش رو، دست کم یکی از مهم‌ترین راه حل‌های معضل بیکاری زنان محسوب می‌شود. اما جامعه ما با پذیرش این بینش که کار منزل برای زنان وکار بیرون برای مردان است, و اولویت اشتغال برای مردان است؛ زیرا آنان نان آوران خانه هستند، نیمی از آحاد جامعه را از صحنه‌های اقتصادی کشور حذف کرده است. لذا زنان کشور ما، نیاز به الگوهایی دارند که آنان را در یافتن مسیر مناسب زندگی کاری یاری دهد. برای ارائه چنین الگویی توجه به عوامل فرهنگی جامعه با در نظر گرفتن جایگاه اصلی زنان در خانوده ضروری بنظر می‌رسد. در این گزارش سعی شده است با ارائه تعریفی از کارآفرینی و با استفاده از آخرین اطلاعات موجود در جهان، ضرورت و اهمیت کارآفرینی زنان تبیین شود. سپس به مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های موجود زنان کارآفرین اشاره می‌شود و همراه با آن پیشنهادها و راهکارهای لازم ارائه می‌گردد.
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها