کد خبر:۴۱۵
۲۴ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۸
تاریخ : مهر ١٣٨٧ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : فرهنگی
چکیده

فرهنگ کار به عنوان شیوه زندگی، نقش بنیادی و زیربنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد. در مقایسه با مفاهیمی همچون فرهنگ سازمانی، فرهنگ عمومی و نظایر آن، مفهوم فرهنگ کار کمتر تعریف شده است. فراهم آوردن امکان تصمیم‌گیری براساس عقل و درایت در تمام مراحل زندگی، به ویژه از دوران کودکی، از جمله بنیان‌های اصلی و تأثیرگذار در ایجاد و تقویت فرهنگ کار محسوب می‌شود. بررسی‌های کارشناسان مسائل اجتماعی ایران نشان می‌دهد که فرهنگ کار در ایران در مقایسه با جوامع پیشرفته در سطح پایین‌تری قرار دارد. این در حالی است که در جهان پیشرفته، با وقوف بیشتر به نقش استراتژیک نیروی انسانی و نگر‌ش‌های آن به کار و تولید، مفهوم فرهنگ کار از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده است. زمانی که فرهنگ کار نهادینه شود، کار به عنوان یک ارزش تلقی می‌شود و همه افراد جامعه در سطوح مختلف کار کردن را مسیر توسعه موزون جامعه دانسته و از طریق درست کار کردن به توسعه اقتصادی کمک می‌کنند.  در این مقاله سعیشده است ابتدا به معرفی علمی و بررسی دیدگاه‌های مختلف در این حوزه پرداخته و سپس به بررسی فرهنگ کار در ایران و راه‌های ارتقاء آن بپردازیم.

ارسال نظرات
نظرات بینندگان
Ollie
۲۰:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
Always the best content from these priougiods writers.
پربازدید ها
آخرین مصاحبه ها