کد خبر:۳۹
۲۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۴

برگزاری نشست تخصصی "زبان انگلیسی و هویت ایرانیان"

نشست تخصصی "زبان انگلیسی و هویت ایرانیان" از سوی گروه پژوهش‌های اجتماعی در تاریخ سه‌شنبه 15تیر 1395 با شرکت اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد.
زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبان‌های بین‌المللی در همه زمینه‌ها از جمله حوزه علم و فناوری، فرهنگ و هنر، دیپلماسی و ... راه خود را باز کرده است. آموزش این زبان به صورت فراگیر در کشورهای مختلف از جمله ایران دنبال می‌شود و اولین زبان برای ارتباطات بین الملل و حتی ارتباط با کشورهای همسایه است. فارغ از اینکه این زبان مثل سایر زبان‌ها بستری برای ساخت و انتقال معنا است؛ تاریخ و تمدن کشورهای انگلیسی زبان نیز، به عنوان بخشی از زبان انگلیسی، حامل پیام‌ها و فرهنگ‌های خاص است که در تعامل و تقابل با دیگر کشورها تاثیرگذار خواهد بود
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها