کد خبر:۳۴۳
۱۵ شهريور ۱۳۹۵ | ۰۹:۵۸

عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد از منظر حقوق بین‌الملل

تاریخ ارائه گزارش: بهمن ١٣٩٠ موضوع : حقوق بین‌الملل
چکیده

درخواست محمود عباس برای عضویت در سازمان ملل متحد که در اجلاس اخیر مجمع عمومی در سپتامبر ٢٠١١ تسلیم آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد شد از منظر حقوق بین‌الملل قابل تحلیل است. پیش از هرچیز مهمترین مسئله در رابطه با عضویت موجودیت‌های نوظهور در سازمان ملل متحد ، مسئله عضویت در این سازمان با کشور شدن آنهاست. به همین دلیل لازم است تا ابتدا به رابطه کشور شدن یک موجودیت با عضویت آن در سازمان ملل متحد اشاره شود. این مبحث مهم ذیل بخش روند عضویت در سازمان ملل متحد از منظر رویه سازمان ملل متحد تشریح خواهد شد. پیش از ورود به بررسی حقوقی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد ضرورت دارد تاریخچه‌ای هرچند کوتاه از عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد ارائه شود. پس از آن به طرح برخی ایرادات وارده بر درخواست محمود عباس به سازمان ملل متحد و مشکلات حقوقی پیش رو پرداخته خواهد شد. از آنجا که مهمترین مسئله در رابطه با مشروعیت درخواست عضویت در سازمان ملل مشروعیت محمود عباس به نمایندگی از مردم فلسطین است ، لازم است تا نگاهی به ماهیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز داشته باشیم. در نهایت ترجمه مقاله‌ای از آقای جان کرون (John Cerone) که در شماره ٢٦مجله امریکایی حقوق بین الملل مورخ ١٣ سپتامبر ٢٠١١ منتشر شده است، ارائه خواهد شد تا پیامدهای عضویت فلسطین در سازمان ملل از نگاه نامبرده ببینیم
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها