کد خبر:۳۱۸
۰۹ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۷

امنیت قضائی

تاریخ : ١٩ آبان ١٣٨٩ موضوع : امنیت برگزارکننده : معاونت پژوهشهای حقوقی / گروه پژوهشی حقوق عمومی
خلاصه

با توجه به اینکه یکی از ویژگیهای ایران ١٤٠٤ برخورداری از امنیت قضائی است، به همین منظور همایشی با حضور برخی از صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی برای بررسی "امنیت قضائی" و چالشهای فرا راه آن در تاریخ ١٩ آبان ١٣٨٩ در محل مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار گردید.


نتایج

مجموعه مقالات ارائه شده در این همایش به صورت کتاب چاپ می شود و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها