کد خبر:۳۱۳
۰۹ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۸

نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی در ایران؛ با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

تاریخ ارائه گزارش: ١٩ خرداد ١٣٩٥
"پول" و "سیاست" کنش متقابل پویایی با یکدیگر دارند، به­گونه­ای که پول، قدرت سیاسی را تامین می­کند و قدرت سیاسی هم پول را تضمین می­کند. انتخابات هم به­عنوان بخشی از یک نظام سیاسی دمکراتیک ازاین مساله جدا نیست، زیرا ایجاد توازن مالی بین احزاب و نامزدها یکی از موضوعات کلیدی یک نظام سیاسی دمکراتیک است و اساساً انتخابات بدون توجه به این موضوع نمی­تواند رقابتی باشد. زیرا نابرابری احزاب و نامزدها در تامین منابع مالی، می­تواند یک رقابت غیرمنصفانه را درپی­داشته باشد، از این­رو، دولت باید دربارۀ پولی که به انتخابات تزریق می­شود، ورود پیدا کرده و سعی بر تعدیل این وضعیت داشته باشد. ورود دولت دو وجه دارد: اوّل، ساماندهی رابطۀ پول و انتخابات، و دوم این­که دولت در جریان تعدیل باید کمک مالی به احزاب و نامزدها داشته باشد. ازاین­رو، تنظیم این رابطه مستلزم ایجاد یک نظام حقوقی منسجم است، اما یکی از خلأ­های نظام حقوقی ایران، نظارت بر تامین منابع مالی برای مبارزات انتخاباتی هست.
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها