کد خبر:۲۹
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۲۹
اهداف :

- تدوین برنامه های پژوهشی و نظارت بر انجام طرح های تحقیقاتی 
- برنامه ریزی جهت برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی 
- هماهنگی جهت چاپ و توزیع کتب ، پژوهشنامه و گزارشات راهبردی 
- برنامه ریزی جهت انتشار مجله راهبرد اقتصادی 
- برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی - پژوهشی
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین مصاحبه ها