کد خبر:۲۸۸
۰۸ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۰:۲۲

بررسی روند فعالیت‌های ساختمانی تکمیل شده بخش خصوصی، در مناطق شهری کشور از سال پایه ١٣٨٣ تا ١٣٩٠

تاریخ : مرداد ١٣٩١ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی موضوع : آیین دادرسی
چکیده

در این گزارش روند فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری کشور در مورد واحدهای مسکونی تکمیل شده از سال پایه ١٣٨٣ (سالی که شاخص‌ها در آن سال ١٠٠ فرض می‌شود) تا ١٣٩٠ از چهار دیدگاه، ١. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ٢. تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده و متوسط سطح زیربنای هر دستگاه ٣. هزینه یک متر مربع بنای ساختمان تکمیل شده، ٤. ارزش یک مترمربع زمین ساختمان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لازم به توضیح است که آخرین سال پایه طرح‌های آماری بانک مرکزی سال١٣٨٣ می‌باشد و در همه شاخص‌های اقتصادی در این سال تجدیدنظر می‌شود و به این دلیل روند مورد تجزیه و تحلیل از سال ١٣٨٣ تا آخرین سالی که نتایج منتشر شده است، انتخاب گردیده است. بدیهی است که روند بلندمدت نیز قابل بررسی می‌باشد. انتخاب آمارهای مربوط به ساختمان‌های مسکونی تکمیل شده نیز بدین جهت می‌باشد که اولاً این دستگاه‌های مسکونی برای استفاده آماده می‌باشد و ثانیاً ارقام مربوط به این ساختمان‌ها واقعی می‌باشد و برآوردی در این ارقام انجام نگرفته است. از دیگر آمارهای ساختمانی نظیر «ساختمان‌های شروع شده» و «ساختمان‌های نیمه‌تمام» که ویژگی‌هایی که در بالا در مورد ساختمان‌های تکمیل شده به آن اشاره گردیده است را ندارند، در این گزارش صرف‌نظر شده است. 
لازم به تأکید می‌باشد که آمارهای ارائه شده مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی می‌باشد و فقط مناطق شهری کشور را پوشش می‌دهد، هرچند آمارهای مربوط به مناطق شهری کشور بخش بسیار بزرگی از کل فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در کل کشور را شامل می‌شود.
دریافت فایل ضمیمه : بررسی روند فعالیت‌های ساختمانی تکمیل شده بخش خصوصی، در مناطق شهری کشور از سال پایه ١٣٨٣ تا ١٣٩٠
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها