کد خبر:۲۷۴
۰۷ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۹

کنفرانس تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار

تاریخ : ٢٠ خرداد ١٣٩٣ موضوع : محیط زیست برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات سیاست گذاری و پایداری
خلاصه

روز سه شنبه مورخ ٢٠ / ٣ / 9٩٣ کنفرانس یک روزه در محل وزارت نیرو با عنوان "تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار" تشکیل گردید. موضوعات ذیل مورد توجه قرار گرفت. افزایش وقوع گردباده، کاهش بارندگی، افزایش خشکسالی، کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش وقوع سیلابها، افزایش مهاجرتها و منطقه بندی شدن بافت جمعیتی از خطرات تغییر اقلیم است که در سیاست گذاریها حائز اهمیت و مهم می باشد.
١- برآوردهای صورت گرفته از سال ١٩٥٠ تا کنون از کاهش ١٥% کل آبهای شیرین به دریا حکایت دارد انتظار می رود این کاهش از طریق افزایش ناگهانی نمک و تبخیر و تعرق در اکوسیستم های مردابی، پوشش گیاهی را در مرز ساحلی تحت تاثیر قرارمی دهد و باعث نفوذ بیشتر نمک به ذخایر آبی زیرزمینی می گردد.
٢- دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین و مهمترین اکوسیستم های آبی در ایران است. که در دهه های اخیر، کاهش سطح آب آن به مشکل بزرگی تبدیل شده است. اندازه گیری ها نشان دهنده کاهش ٧ متری سطح آب از سال ١٩٩٥ تا ٢٠١٥ است. با توجه به اینکه عمق دریاچه نسبتاً کم است، کاهش سطح آب موجب کاهش شدید مساحت دریاچه و افزایش شوری شده است.
٣- با توجه به وقوع خشکسالیهای اخیر و بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی به دلیل افزایش جمعیت، توسعه کشاورزی، فقدان الگوی کشت مناسب و عدم اجرای صحیح مدیریت منابع آب، اکثر قریب به اتفاق تالابهای کشور بواسطه بحران و کمبود آب مواجه شده و متاسفانه خشک و تبدیل به شوره زار گردیده اند.
٤- تالابهای بحران زده کشور ما امروز نیازمند نقشه راه مختص به خود می باشند.
٥- بر اساس اطلاعات جمع اوری شده از اثرات زیست محیطی نیرو گاههای زمین گرمایی در جهان و اطلاعات برداشت شده از مناطق مطالعاتی به ارزیابی مقدماتی اثرات مثبت و منفی فعالیت های احداث نیرو گاههای زمین گرمایی و تجزیه و تحلیل ان در محیط زیست پرداخته گردد.
٦- بررسی مباحث نشان می دهد که مناطقی از ایران مستعد برای توسعة انرژیهای تجدید پذیر می باشند که می توان با شناسایی دقیق تر و بهره گیری از آنها از مزایای غیرقابل انکار آنها در زمینة بهبود محیط زیست کمک گرفت.
٧- مسئله تغییر اقلیم در بسیاری از نقاط جهان آثار خود را به جای گذاشته و انتظار می رود در دهه های آینده اثرات این تغییرات تشدید شود.
٨- تغییرات اقلیمی بر میزان بارندگی نیز تأثیرگذار است. بنابراین با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان بارندگی میتواند مبنایی برای سیاستگذاری در جهت پیشگیری از شرایط بحرانی در مدیریت آتی منابع آب باشد.
٩- اقلیم می تواند بر اپیدمیولوژی مالاریا توسط چندین مکانیسم، مستقیما، بوسیله توسعه میزان و بقاء پاتوژن ها و حامل ها، بطور غیر مستقیم، از طریق تغییرات در گیاهان و خصوصیات سطحی زمین همچون تغیر پذیری مناطق تولید مثلی شبیه تالاب ها اثر گذار باشد.
١٠ - آلودگی حرارتی از جدیدترین مظاهر آلودگیهای انسان ساخت در محیط زیست جهانی است.
١١ - پایش تغییرات ناشی از طبیعت و فعالیت های انسانی به وسیله فنون سنجش از دور در مدیریت تالاب ها امکان پذیر است تشدید گرمایش جهانی و تغییر اقلیم که یکی از مهمترین مسایل زیست محیطی در قرن ٢١ میباشد در نتیجه افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در آتمسفر است. استفاده از داده های خروجی مدل چرخش عمومی یکی از روش های بررسی تغییرات بارش و دما می باشد.
١٢ - دما و پوشش گیاهی رابطه مستقیم دارند، به این ترتیب پوشش گیاهی منطقه نقش موثری در تعدیل هوای منطقه داراست، در صورت تخریب این پوشش نوسانات دمایی اتفاق خواهد افتاد. و در نهایت با افزایش دمای ماهانه و کاهش بارندگی در منطقه، دارمرزها به سمت بالا حرکت کرده، مساحت یخچالها کاهش یافته، در نتیجه جابجایی مناطق زیست رخ خواهد داد.
١٣ - خشکسالی یکی از بلایای طبیعی تاثیر گذار بر عوامل مختلف از قبیل کشاورزی می باشد که بطور ویژه ای تحت تاثیر عوامل اقلیمی و در نتیجه تغییر اقلیم قرار میگیرد.
١٤ - لزوم برنامه ریزی مدون و با دقت برای دستیابی به بالاترین راندمان ها در زمینه های مختلف وابسته به اقلیم از جمله بیمه محصولات کشاورزی، اهمیت پیش بینی مقادیر متغیرهای اقلیمی را دو چندان می کند.
١٥ - انتشار گازهای گلخانه ا ی از دلایل تغییرات آب و هوا می باشد. که در حال حاضر یکی از عمده ترین منابع گازها گلخانه ای متان ناشی از زباله تولیدی و انباشت این گاز در جو می باشد. با توجه به سهم بالای مواد آلی در پسماند های جامد و مایع در ایران و مشکلات حاصل از آن با بررسی های بیشتر نسبت به ارائه راهکارهای مدیر یتی اهتمام ورزند.
١٦ - گندم یکی از محصولات استراتژیک جهان میباشد که تحت تاثیر پدیده اقلیم قرار دارد. در بین عوامل مختلف تاثیرگذار در تولید محصولات کشاورزی، شرایط جوی و اقلیمی از مهمترین متغیرهای محیط طبیعی بوده که انسان در مقیاس کوچک و آن هم با صرف هزینه های گزاف، قادر به کنترل آن نیست.
١٧ - عصر حاضر را عصر مدیریت نامیده اند. چرا که هر تصمیم یک مدیر می تواند طی یک روند سلسله وار، دیر یا زود، سرنوشت تمام نهادهای جامعه را دستخوش تغییر نماید؛ مردم و افراد جامعه نیز تعیین کننده مسائل اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی محل زندگی خود در سطح وسیع بوده که نقش همان مدیر را پیدا خواهند کرد که هرتصمیم شان میتواند بروی روند زیست محیطی جامعه تأثیر خرد یا کلان بگذارد.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها