کد خبر:۲۶۶
۰۶ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۷:۲۲

گروه مطالعات اروپا و آمریکا

گروه مطالعات اروپا و آمریکا به بررسی، مطالعه و تحلیل ساختارها و روندهای موجود در حوزه اروپا و آمریکا می‌پردازد. با توجه به حضور بازیگران قدرتمند بین‌المللی از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا در این حوزه و نقش تأثیرگذار آنها بر سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای، بررسی سیاست خارجی این قدرت‌ها و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
گروه مطالعات اروپا و آمریکا به بررسی، مطالعه و تحلیل ساختارها و روندهای موجود در حوزه اروپا و آمریکا می‌پردازد. با توجه به حضور بازیگران قدرتمند بین‌المللی از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا در این حوزه و نقش تأثیرگذار آنها بر سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای، بررسی سیاست خارجی این قدرت‌ها و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. 
دراین راستا، بررسی جایگاه جمهوری اسلامی در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگی که در این حوزه قرار دارند، ارائه راهکار برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با سیاست‌های این قدرت‌ها، مطالعه نقش این قدرت‌ها و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در این راستا،‌ بررسی جایگاه جمهوری اسلامی در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگی که در این حوزه قرار دارند، ارائه راهکار برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با سیاست‌های این قدرت‌ها، مطالعه نقش این قدرت‌ها در روندهای حاکم بر سیاست بین‌الملل از جمله خلع سلاح و کنترل تسلیحات، پیکار با تروریسم، دموکراسی‌سازی و امنیت‌سازی و سرانجام جستجوی زمینه‌‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های مزبور از جمله محورهای موردنظر این گروه می‌باشند. در مجموع، این گروه مطالعاتی کشورهای واقع در اروپای غربی، اروپای مرکزی و اروپای شرقی و نیز ایالات متحده و کانادا را در برمی‌گیرد. در این چارچوب سازمانها و اتحادیه‌های مهمی نظیر اتحادیه اروپا، ناتو و گروه کشورهای صنعتی موسوم به جی-هشت، سازمان امنیت همکاری اروپا قرار دارند که لازم است تحولاتشان پیگیری شود. 

محورهای تحقیقاتی: 
۱- جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست جدید خاورمیانه‌ای غرب (به تفکیک کشورهای غربی و به تفکیک موضوعات). 
۲- راه‌کارهای راهبردی و کاربردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در توسعه مناسبات با غرب (با کلیه کشورها، به تفکیک کشورها و نوع و ماهیت روابط بر حسب منافع ملی). 
۳- موارد اشتراک و اختلاف سیاست خارجی غرب در قبال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک کشورها و نوع موارد) 
۴- نقطه نظرات غرب در قبال چهار روند حساس منطقه‌ خاورمیانه پس از 11 سپتامبر (به تفکیک کشورها) 
۴-۱- روند خلع سلاح و کنترل تسلیحات نامتعارف (هسته‌ای) 
۴-۲- روند دموکراسی‌سازی (طرح خاورمیانه بزرگ) 
۴-۳- روند امنیت‌سازی (افغانستان،‌عراق، فلسطین، کشمیر و غیره ) 
۵- سیر تکوین اتحادیه اروپا و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران 
۶- روابط دو سوی آتلانتیک و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران 
۷- بررسی فرصت‌ها و محدودیت‌های روابط ایران با اتحادیه اروپا 
۸- روابط ایران و بریتانیا 
۹- روابط ایران و آلمان 
۱۰- روابط ایران و فرانسه 
۱۱- روابط ایران و ایتالیا 
۱۲- سیاست امنیتی – دفاعی مشترک اروپا و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران 
۱۳- سیاست خاورمیانه‌ای اتحادیه اروپا و جایگاه ایران در آن 
۱۴- بررسی قابلیت‌های اروپا برای تبدیل به عامل توازن بخش در رابطه ایران و آمریکا 
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها