کد خبر:۲۶
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۲۶

گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی

اهداف :

- شاخص‌سازی و گردآوری شاخص‌ها با هدف مقایسه و ارزیابی متغیرهای اقتصادی در هر‌ زمان و مشاهده بهتر روند آن متغیرها جهت مطالعه و بررسی دقیق‌تر از وضعیت اقتصادی. 
- استفاده از روشهای استاندارد شناخته شده بین‌المللی جهت تولید شاخص‌های آینده‌پژوهی برای متغیرهای اقتصادی کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها جهت ارزیابی و تصمیم گیریهای بهینه. 
- ارتقاء مطالعات و پژوهش‌های آینده‌پژوهی و آینده‌اندیشی. 
- تبدیل سیاست‌های اقتصادی به پارامترهای تشکیل‌دهنده آنها و ارزیابی پارامترها از طریق نماگرها و شاخص‌های قابل‌محاسبه. 
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها