کد خبر:۲۴۹
۰۳ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۱

مدیریت منابع نفتی و تأمین مالی پروژه‌های نفتی

تاریخ : مهر ١٣٩١ نویسنده(گان) : مهندس اکبر ترکان / حامد فرنام تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی امور زیربنایی موضوع : اقتصادی
چکیده

از ضرورت‌های توسعه پایدار کشور، سرمایه‌‌گذاری‌های ماندگار و بلندمدت و انجام پروژه‌های زیربنایی برای ایجاد ارزش‌افزوده و تولید زاینده در کشور است. برای تامین نیازهای سرمایه‌گذاری بخش زیرساخت و به ویژه بخش انرژی کشور لازم است منابع حاصل از فروش نفت به درستی مدیریت شده و با اختصاص آن به توسعه پروژه‌های زیر ساخت، ‌بستر مناسبی برای رشد کشور فراهم آورد. لذا به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع بایستی وابستگی دولت به درآمدهای نفت و گاز به طور کامل قطع شود. با کاهش و قطع سهم هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای نفتی و افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی از آن، بستر توسعه پایدار کشور فراهم می‌شود در این گزارش سعی شده است با مروری بر درآمدهای نفتی و مصارف ارزی هفت سال گذشته کشور، پیشنهادهای راهبردی برای کاهش این وابستگی و نحوه تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و انرژی کشور ارائه شود.
دریافت فایل ضمیمه : مدیریت منابع نفتی و تأمین مالی پروژه‌های نفتی
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها