کد خبر:۲۳۸
۰۱ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۶:۳۶

گروه مطالعات سازمانهای بین‌المللی

گروه مطالعات سازمانهای بین‌المللی

روابط بین‌المللی در ابتدای قرن 21، بیش از پیش پیچیده و درهم‌تنیده شده است. این پیچیدگی و درهم‌تنیدگی شرایط دشواری را برای توصیف، تحلیل، تبیین و پیش‌بینی پدیده‌هاو تجویز راهکارهای بهینه برای مدیریت بهتر مسائل نظام بین‌المللی پدید آورده است.

برای درک عمیق تعاملات صحنه روابط بین‌الملل باید فضای بازی، قواعد بازی، بازی بازیگران و بازیگران تأثیرگذار نظام بین‌المللی را کاملاً شناخت. سازمان‌های بین‌المللی سازمان‌هایی هستند که در قرن 19 به وجود آمدند، در قرن بیستم گسترش یافتند و در قرن 21 تبدیل به بازیگران مهمی گردیده‌اند که در کلیه تعاملات و تحولات جهانی دارای تأثیر مستقیم و غیرمستقیم می‌باشند. بنابراین شناخت و درک عمیق از سازوکار کنش سازمان‌های بین‌المللی و روندهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر از آن یک الزام اجتناب‌ناپذیر در عرصه روابط بین‌الملل می‌باشد.

همچنین نظر به سابقه تاریخی تعامل ایران با سازمان‌های بین‌المللی و شرایط ژئوپلیتیکی ویژه ایران که تعامل با سازمان‌های بین‌المللی را الزامی می‌کند، گروه سازمان‌های بین‌المللی مرکز تحقیقات استراتژیک در راستای دستیابی به فهم و شناخت بیشتر از کارکرد، روندها و اهداف سازمان‌های بین‌المللی و نوع تعامل ایران و ارتقای جایگاه ایران در سازمان‌های بین‌المللی در محورهای زیر فعالیت می‌نماید.1. شناخت علمی از جایگاه و کارکرد سازمان‌های بین‌المللی2. بررسی روندهای جدید در سازمان‌های بین‌المللی3. چگونگی ارتقای جایگاه ایران در سازمان‌های بین‌المللی 4. هدف‌گذاری و تعیین اولویت‌های ایران در تعامل با سازمان‌های بین‌المللی 5. تحولات روابط ایران با سازمان‌های بین‌المللی 6. کارکرد تحولات و اهداف سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی آن 7. بررسی تحولات واکنش‌های سازمان‌های بین‌المللی مهم مانند اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان همکاری شانگهای، سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهد، شورای همکاری خلیج فارس و
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها