کد خبر:۲۳۳
۰۱ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۵

راهبرد استفاده از ذخایر گازی کشور در چشم‌انداز بیست‌ساله

تاریخ : ١٨ اسفند ١٣٨٤ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهش های اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد انرژی
خلاصه

عنوان سخنرانی: چگونگی تشکیل و تجمع نفت درمخازن نفتی
سخنران: سیامک ادیبی
عنوان سخنرانی: معاهدات بین المللی و منطقه ای گاز و نقش آن در روابط کشورها
سخنران: اسفندیار علاءدین
عنوان سخنرانی: موازنه منطقی تولید، مصرف ، تزریق و صادرات گاز طبیعی درافق سال ١٣٩٥
سخنران: برکشلی
عنوان سخنرانی: استراتژی پایدار و چالش‌های صنعت گاز کشور
سخنران: منصور دفتریان
عنوان سخنرانی: رهیافتی بر روش شناسی تبیین استراتژی توسعه گاز کشور
سخنران: امیر حسین قرشی
عنوان سخنرانی: استراتژی بین المللی صنعت گاز
سخنران: سید‌غلامحسین حسن‌تاش
عنوان سخنرانی: مصرف گاز طبیعی در کشور
سخنران: سید‌مهدی حسینی
عنوان سخنرانی: چشم‌اندازهای عرضه و تقاضای جهانی گاز طبیعی و جایگاه ایران در افق ١٤٠٤
سخنران: کامبیز صدقیانی
عنوان سخنرانی: مروری بر پیدایش نفت و ملی شدن در ایران
سخنران: دکتر علی زارعی

عنوان سخنرانی: صادرات گاز تا افق ١٤٠٤
سخنران: موسی غنی نژاد
عنوان سخنرانی: رویکرد سیستمی به صادرات گاز و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
سخنران: دکتر مسعود هاشمیان
Role of International Treaties and Agreements In International Gas Pipelines Presented by
Assadollah Maleknejad, Independent Energy Consultant
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها