کد خبر:۲۳۳
۰۱ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۵
تاریخ : ١٨ اسفند ١٣٨٤ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهش های اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد انرژی
خلاصه

عنوان سخنرانی: چگونگی تشکیل و تجمع نفت درمخازن نفتی
سخنران: سیامک ادیبی
عنوان سخنرانی: معاهدات بین المللی و منطقه ای گاز و نقش آن در روابط کشورها
سخنران: اسفندیار علاءدین
عنوان سخنرانی: موازنه منطقی تولید، مصرف ، تزریق و صادرات گاز طبیعی درافق سال ١٣٩٥
سخنران: برکشلی
عنوان سخنرانی: استراتژی پایدار و چالش‌های صنعت گاز کشور
سخنران: منصور دفتریان
عنوان سخنرانی: رهیافتی بر روش شناسی تبیین استراتژی توسعه گاز کشور
سخنران: امیر حسین قرشی
عنوان سخنرانی: استراتژی بین المللی صنعت گاز
سخنران: سید‌غلامحسین حسن‌تاش
عنوان سخنرانی: مصرف گاز طبیعی در کشور
سخنران: سید‌مهدی حسینی
عنوان سخنرانی: چشم‌اندازهای عرضه و تقاضای جهانی گاز طبیعی و جایگاه ایران در افق ١٤٠٤
سخنران: کامبیز صدقیانی
عنوان سخنرانی: مروری بر پیدایش نفت و ملی شدن در ایران
سخنران: دکتر علی زارعی

عنوان سخنرانی: صادرات گاز تا افق ١٤٠٤
سخنران: موسی غنی نژاد
عنوان سخنرانی: رویکرد سیستمی به صادرات گاز و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
سخنران: دکتر مسعود هاشمیان
Role of International Treaties and Agreements In International Gas Pipelines Presented by
Assadollah Maleknejad, Independent Energy Consultant
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین مصاحبه ها