کد خبر:۲۳۲
۰۱ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۲

تأمین منابع مالی و مدیریت ریسک در پروژه‌های صنعت نفت و انرژی

تاریخ : ١٨ آذر ١٣٨٥ شركت كنندگان : دکتر حسن روحانی / دکتر محمد باقر نوبخت موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهش های اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد انرژی
خلاصه

دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌ا نداز ٢٠ ساله در گرو اجرای 4برنامه توسعه 5ساله و تحقق رشد متوسط ٨ درصدی دراین برنامه‌ها خواهد بود. همانطور که در نخستین برنامه ٥ ساله این چشم‌ا نداز تصریح شده است بخشی از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی ملی از طریق برخورداری از منابع خارجی و رجوع به بازارهای مالی و بین‌المللی ممکن می‌گردد.
از آنجا که عمده این سرمایه‌ها به شیوه‌های متنوع از منابع مالی خارجی در صنعت نفت و گاز ایران مصرف می گردد، لذا ضروری به نظر می رسد تا با بررسی روش‌های مختلف تأمین مالی از خارج به ویژه در پروژه‌های صنعت نفت مناسبت رین قراردادها شناسائی گردد.
بدون تردید برگزاری اولین کنفرانس تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت موسسه ارتباط گستران انرژی که با همکاری کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و پشتیبانی نهادهای مختلف صورت می گیرد فرصت مناسبی را جهت بستر سازی اجرای برنامه های توسعه و دستیابی به اهداف چشم‌ا نداز بیست ساله را فراهم خواهد نمود.نتایج

مقالات ارایه شده در این همایش به شرح زیر می‌باشد:
١. توسعه صنعت نفت؛ به مثابه یک هدف ملی / دکتر حسن روحانی
٢. ثبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در قراردادها نقش دارد / دکتر محمد باقرنوبخت
٣. دولت، سیاستگذار اقتصاد کشور باشد نه بنگاهدار / دکترعباس احمد آخوندی
٤. تنوع قراردادهای بین المللی در صنعت نفت / دکتر نصرا.. ابراهیمی
٥. نگرشی بر جنبه های حقوقی تأمین مالی بخشهای پائین دستی صنعت نفت/ دکتر حسین بیابانگرد
٦. تاسیس بانک صنعت نفت / مهندس اکبر ترکان
٧. به پیمانکاران، مثبت نگاه کنیم / اسماعیل ثریایی
٨. بخش خصوصی باید بزرگ شود / مهندس علینقی خاموشی و دکترعباس احمد آخوندی
٩. شیوه‌های گوناگون برای تأمین مالی پروژهها / دکتر شاهین شایان آرانی
١٠. تأمین منابع مالی از طریق انتشار اوراق قرضه بینالملل و صوکوک / دکتر شاهین شایان آرانی
١١. هزینه فرصتهای از دست رفته / مهندس مهرداد صباغی
١٢. مدیریت ریسک وتامین مالی بین الملل پروژهها / دکتر مجید قاسمی
١٣. اهداف صندوقهای ذخیره ارزی / دکتر مجید قاسمی
١٤. دولت و مکانیزمهای لازم برای تأمین مالی پروژهها / دکتر نرسی قربان
١٥. جذب سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژههای صنعت نفت، در راستای سیاستهای اصل 44/ علی کاردر
١٦. نیازمند تجدید نظر هستیم / حسین کاظم پور اردبیلی
١٧. دولتها وامنیت سرمایهگذاری / نسیم محمد
١٨. امنیت خاطر را برای سرمایه گزار فراهم کنید / دکتر محمد ابراهیم محمدی
١٩. دریچههای جدید برای فضای سرمایهگذاری در صنعت نفت / دکتر طهماسب مظاهری
٢٠. ورود به بازار بین المللی بسیار سخت است / دکتر غلامرضا منوچهری
٢١. هیچ کشوری بدون مشکل در دنیا نیست / دکتر گرت تی مورو
٢٢. اصلاحات در قراردادهای بیع متقابل / دکتر محمد هادی نژاد حسینیان
٢٣. قیمت نفت در 20 سال آینده / مهدی ورزی
٢٤. برای تامین منابع مالی باید موانع رابرداشت / دکتر سید محسن یحیوی
٢٥. سخنرانی اختتامیه ... / مهندس سید مهدی حسینی

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها