کد خبر:۲۲۰
۰۱ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۰

"تنوع فرهنگی و همبستگی ملی"

تاریخ : ٣ خرداد ١٣٨٥ شركت كنندگان : آیت‌الله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی / سید احمد میرزایی / دکتر محمدرضا باهنر موضوع : اقوام برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی
خلاصه

اهداف سمینار
١. بررسی و کالبدشکافی علمی از آسیب‌ها، تهدیدات و فرصت‌های ناشی از تنوع فرهنگی در جامعه ایران؛
٢. ارزیابی تحولات منطقه‌ای، خصوصاً همسایگان و نقش آن در مناطق قومی ایران؛
٣. ارزیابی تحولات جهانی و نقش سازمان‌های بین‌المللی در روند انسجام ملی و نقش آنها در تحولات قومی ایران؛
٤. ارزیابی تأثیر فرایندهای جهانی، همچون جهانی شدن، توسع? ارتباطات و...؛
٥. بررسی نقش نهادهای ملی از جمله آموزش و پرورش، رسانه‌های جمعی، صدا و سیما و... در تقویت انسجام و همبستگی ملی؛
٦. ارزیابی نقش نخبگان، اندیشمندان و صاحبان فکر و قلم در تقویت انسجام، همگرایی و همبستگی ملی؛
٧. ارائه راهبردهای ملی برایمدیریت اقوام برای مراجع سیاست‌گذاری، اجرایی و تقنینی کشور.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها