کد خبر:۱۶۴
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۴

راهبردهای پیشنهادی عدالت اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

تاریخ : ٢٧ خرداد ١٣٨٧ شركت كنندگان : دکتر حمید رضائی قلعه / دکتر مظفر کریمی موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی عدالت و رفاه اقتصادی
خلاصه

این نشست تخصصی امروز گامی‌برای تدوین و طراحی راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی است.
تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی، ریشه در تعالیم و باورهای ملی و دینی ما دارد و جزء اهداف انقلاب اسلامی‌ نیز می‌باشد. همچنین در سند چشم‌انداز بیست‌ساله، به برخورداری از تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر و همچنین توزیع مناسب درآمد، دوری از فقر، فساد و تبعیض و .. اشارات بسیاری شده است. علیرغم صحبتهای زیادی که در این باره شده و باورهایی که داریم، در طول این سه دهه اخیر، نتوانستیم شاهد سازوکارهایی باشیم که بتواند عادلانه فرصتها، ثروتها و ... را توزیع کند.
یکی از دلایل عدم تحقق این مهم، داشتن تعاریف مختلف از عدالت در دیدگاه صاحب‌نظران بوده است که در این نشست ضرورت نیل به یک اجماع از تعریف عدالت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
هدف از این نشست این است که بتوانیم با اخذ نظرات صاحبنظران، الگوی مناسبی را برای راهبردهای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ‌ایران، هم‌سو با سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی نظام طراحی کنیم.
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها