کد خبر:۱۵۶
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۲

تأملی بر تولید، واردات و خودکفائی محصولات اساسی کشاورزی

تاریخ : ٢٨ آبان ١٣٨٦ شركت كنندگان : دکتر بهزاد قره‌یاضی موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی فن‌آوریهای نو
خلاصه

با ابتناء به سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه به ویژه بند ٣٨ سیاست‌های مذکور مبنی بر:
تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی
و اعلام رسمی وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص قرارگرفتن ایران در آستانه خودکفائی کامل محصولات کشاورزی، با توجه به اهمیت موضوع، این گزارش تلاش دارد ضمن پاسخگوئی به چهار سؤال اساسی زیر تصویری از کمیت و کیفیت تولید استراتژیک واکسن را ارائه نماید:
١. آیا خودکفایی به واقع حاصل و بی نیازی از واردات گندم محقق شده است؟
٢. آیا وزارت جهاد کشاورزی موفق به انجام تعهدات و براورد وعده های خود شده است؟
٣. هزینه این میزان تولید گندم (فارغ از موضوع خودکفایی یا توفیق وزارت) چه بوده است؟
٤. به طور اجمالی دلایل اصلی وضعیت موجود چیست؟

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها