کد خبر:۱۵۲
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۲

سیاست‌های پولی و توسعه ملی در ایران

تاریخ : ٢٩ مرداد ١٣٨٦ شركت كنندگان : دکتر فیروزه خلعت‌بری موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد کلان
خلاصه

موضوع این نشست، سیاستهای پولی و توسعه ملی در ایران است. در برنامه چهارمی که ما تدوین کردیم و به مجلس رفت، اصلاً بحث راجع به کاهش نرخ سود به این شکلی که هست، نشده بود. مادة ١٠ قانون برنامه چهارم می‌گوید اول باید سهمیة بخشها را برداشت و بعد اگر قرار هست نرخ سود برای برخی از فعالیتهای کشور کمتر از نرخ مصوبی باشد که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، آن میزان تفاوت را دولت باید به صورت یارانه جبران کند. در مجلس هفتم یک مصوبة قانونی آمد که بحث کاهش تدریجی نرخ سود بانکی هست، آن هم منظور این است که در طول برنامه چهارم متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش پیدا کند. به هر صورت، اینکه شورا این نرخ را بدون توجه به شرایط داخلی و خارجی کاهش دهد، فکر می‌کنم نه در برنامه چهارم و نه مصوبه مجلس اینگونه به آن اشاره نشده است. مورد بعدی ادغام شورای پول و اعتبار در شورایی به نام شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی است.
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها