کد خبر:۱۲۹
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۰
از طرف معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، هجدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی ایرفا IRANIAN REVIW of FOREIGN AFFAIRS منتشر شد.

فهرست مطالب


 تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران /هادی سمتی و شانی هرمزی 

 نقش کنگره امریکا در سیاست خارجی ایالات متحده نسبت به ایران: تحلیل تحریمهای کنگره /مرضیه جوادی ارجمند


 بیداری اسلامی و تحول سیاست آمریکا در قبال ایران / محمد جمشیدی


 روابط ایران و افریقای جنوبی: روندهای گذشته، چشم انداز آینده /احمد بخشی


 ایران و ترکیه در آسیای مرکزی /پائولو آفونسو براردو دوآرته


 کردهای سوریه: روابط اقلیت-اکثریت /قدیر نصری و آرمان سلیمی


 حکمرانی و انقلاب در مصر /سید مسعود موسوی شفایی و فرزانه نقدی 165

ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها