کد خبر:۶۸۵
۲۷ تير ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۶

فراخوان مقاله فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد

معاونت پژوهشهاي علم و فناوري مرکزتحقیقات استراتژیک با هدف گسترش و توسعه دانش در کشور، در نظر دارد یک شماره فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد در سال ١٣٩٦ را با موضوع "علم و فناوری" منتشر نماید.
تصویر فراخوان را از اینجا دریافت کنید.

در این راستا از کلیه صاحبنظران، اساتید و پژوهشگران محترم  جهت ارایه مقالات تألیفی حول محورهای زیر دعوت بعمل می‌آید:

نظام علم و فناوری، و ساختار قدرت در ایران و جهان
آسیب شناسی و تحلیل قوانین و مقررات حوزه علم و فناوری
تحلیل و آسیب شناسی وضعیت عمومی و پایگاه اجتماعی علم و عالمان در ایران
تحلیل و آسیب شناسی مبانی و بنیادهای فکری فلسفی نظام علم و فناوری
تحلیل و بررسی نحوه تعامل قدرت های جهانی با نظام علم و فناوری ایران
تحلیل و آسیب شناسی ناهنجاری های موجود در نظام علمی و دانشگاهی کشور
آسیب شناسی اسناد سیاستگذاری و برنامه ریزی علم و فناوری در کشور
تحلیل ریشه های عدم مشارکت بخش خصوصی در نظام علم و فناوری

پژوهشگران علاقه‌مند  مي‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه فصلنامه راهبرد به نشانی
 http://rahbord.csr.ir/Journal/Help
مراجعه نمایند.
حداکثر مهلت ارسال مقالات ٣١ مرداد ١٣٩٦ می‌باشد.
پست الکترونیکی فصلنامه جهت ارسال مقالات scitechjr@csr.ir
تلفن تماس: ٢٢٨٠٢٥٢٥ داخلی ٢١١٠

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها