کد خبر:۵۸۷
۳۰ فروردين ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۸

مسیر دشوار اتحادیه اروپا برای حفظ انسجام درونی

اتحادیه اروپا در سال های اخیر آزمون های دشواری را از سر گذرانده است و امروز نیز همچنان به رغم بهبود اندک در وضعیت اقتصادی کشورهای عضو، همچنان با بحران های شدیدی به ویژه در حوزه های مالی، بانکی، امنیتی، مهاجرت، و رشد گرایش های پوپولیستی و ناسیونالیستی در کشورهای عضو روبروست.
برای دسترسی به فایل این مطلب اینجا را کلیک کنید.

اتحادیه اروپا در سال های اخیر آزمون های دشواری را از سر گذرانده است و امروز نیز همچنان به رغم بهبود اندک در وضعیت اقتصادی کشورهای عضو، همچنان با بحران های شدیدی به ویژه در حوزه های مالی، بانکی، امنیتی، مهاجرت، و رشد گرایش های پوپولیستی و ناسیونالیستی در کشورهای عضو روبروست. از سوی دیگر، مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه، روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و برداشتی که از تهدید روسیه نسبت به کشورهای حوزه بالتیک و اروپای شرقی وجود دارد، وضعیت را برای این اتحادیه پیچیده نموده است و اینک بیش از هر زمان دیگری از آغاز روند همگرایی در ٦٠ سال پیش، با توجه به اینکه کشورهای عضو اینک بیش از پیش به دنبال منافع ملی و دغدغه های امنیتی خاص خود می باشند، زمینه های واگرایی در این اتحادیه تقویت گردیده است. نوشتار حاضر می کوشد به چالش های پیش روی اتحادیه و نیز برخی راه حل های موجود برای ادامه حیات اتحادیه بپردازد.

پیروز ایزدی
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها